Beata Brzuzy

psycholog

 
 
mgr Beata Brzuzy - absolwentka psychologii (specjalność psychologia kliniczna) Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, kierunek Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim i prowadzonej przez niego Świetlicy Socjoterapeutycznej a także prowadząc zajęcia w Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz Niepublicznym Przedszkolu "Pod Fiołkami" w Nasielsku. Realizowała zajęcia psychoedukacyjne w ramach projektu unijnego mającego na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.
Prowadzi również własną Pracownię Psychologiczną, gdzie zajmuje się przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz przeprowadzaniem szkoleń psychoedukacyjnych.
Psycholog sprawuje opiekę psychologiczną nad uczestnikami warsztatu. Prowadzi rozmowy indywidualne oraz zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze psychoedukacyjnym . Pracuje nad rozwojem poszczególnych funkcji poznawczych i umiejętności społecznych uczestników, tj. umiejętności podejmowania decyzji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, umiejętności funkcjonowania w grupie, kształtowania poczucia własnej wartości oraz przestrzegania zasada szacunku i tolerancji. Organizowane są też zajęcia ogólnousprawniające zapewniające stałą stymulację funkcji poznawczych. Przeprowadzana jest również diagnoza dotycząca stanu psychicznego, emocjonalnego oraz poziomu funkcjonowania intelektualnego i społecznego.
Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Jan-Pol", All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 2408